Väetis Terraflex C NPK 17-7-22+3 +me 25kg

TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

3.85 €/kg 96.22
-
+

Hind

3.85 €/kg 96.22
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.05.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Kastmisväetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Veeslahustuv mikroelementidega NPK täisväetis kastmis- ja leheväetamiseks. Tasakaalustatud lämmastik-kaaliumi suhtega NPK täisväetis Terraflex on ideaalne kastmisväetis vegetatiivse kasvuga köögiviljadele ja rohtsetele dekoratiivlilledele pealtväetamiseks kogu kasvuperioodi jooksul. Sobib kasutada kastmisväetisena kasvuhoonetes, kiletunnelites, peenardel. Väetis on keemiliselt puhas, ohutu taimele ja keskkonnale. Tänu väga heale veeslahustuvusele ja kvaliteetsetele taimetoiteelementidele on Terraflex suurepärane leheväetis paljudele koduaia kultuuridele.

Kasutamine

Kasutamine

Väetis Terraflex T sobib kastmisväetiseks taimedele kogu kasvuperioodi jooksul. Kastmiseks tuleb teha lahus kontsentratsiooniga 0,08-0,09 % (0,8-0,9 kg väetist 1000 L vee kohta). Leheväetamiseks avamaal tuleb teha 3-4% lahus, ( 3-4 kg väetist 100 L vee kohta).

использовать

Удобрение Terraflex T подходит для полива растений в течение всего вегетационного периода. Для полива приготовить раствор в концентрации 0,08-0,09% (0,8-0,9 кг удобрения на 1000 л воды). Для внекорневой подкормки в открытом грунте приготовить 3-4%-ый раствор (3-4 кг удобрения на 100 л воды).

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Terraflex C on kloorivaba. Väetis sisaldab üldlämmastikku 17 %, millest on nitraatlämmastikku 10,5 % ja ammooniuumlämastikku 6,5 %. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 7 %, vees lahustuvat kaaliumit 21 %, vees lahustuvat magneesiumit 3 %, vees lahustuvat väävlit 8,7 %, vees lahustuvat boori 0,025 %, vees lahustuvat vaske 0,004 %, vees lahustuvat rauda 0,08 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,005 %.

Состав и действующее вещество

Удобрение Terraflex C не содержит хлора. Удобрение содержит общий азот 17%, из которых азот нитратный 10,5% и азот аммонийный 6,5%. Удобрение содержит также водорастворимый фосфор 7%, водорастворимый калий 21%, водорастворимый магний 3%, водорастворимая сера 8,7%, водорастворимый бор 0,025%, водорастворимая медь 0,004%, водорастворимое железо 0,08%, водорастворимый марганец и молибден 0,005%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Mitte alla neelata.
Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta
viivitamata rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.