Rotimürk Protect Teravili 150g

Tootekood: 5997378772163
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1 või enam

18.6 €/kg 2.79
-
+
Tooteid laos:10+tk


18.06.2021
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Protect

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Rotimürk Protect Teravili on teraviljapõhine mürksööt. Toode on mõeldud rändrottide tõrjeks (Rattus norvegicus) siseruumides ja hoonete vahetus läheduses. Kasutamiseks tavatarbijale. Pakend ei sisalda söödamaja. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Toodet kasutada kohtades, kus on täheldatud rotte. Näriliste olemasolust saab aru tüüpilistest märkidest, mis nad maha jätavad (pesad, urud, rajad, väljaheited jne) või nende poolt tekitatud kahjust. Lähtudes märkidest või nähtavast kahjust saab hinnata näriliste leviku määra ja seejärel hakata kasutama mürksööta. Enne vahendi kasutamist kaaluda, kas on võimalik näriliste hävitamine ilma mürksööta kasutamata. Näriliste mürksööta kasutada ainult siis, kui see on õigustatud! Mitte kasutada seda, et ennetada näriliste levikut või vältida näriliste tegevust. Et tõhustada toote efektiivsust ja vältida korduvkasutamist, kontrollida üle kogu ala, kuhu hakkate mürksööta panema. Kõrvaldada augud ja urud ja eemaldada, nii palju kui võimalik, kogu närilistele kättesaadav toit (näiteks toidujäätmed, mahavoolanud teravili jne), samuti muud vedelad toiduallikad. Peale mürksööda välja panemist mitte puhastada seda piirkonda, kuna see võib häirida näriliste populatsiooni ja muuta mürksööda tarbimise keerulisemaks. Söödakotike asetada muukimiskindlasse söödamajja. Üks söödamaja võib sisaldada maksimaalselt mürksööda annust. Nii palju kui võimalik, asetada filterpaberist kotike söödamajja, kasutades selleks varrast või ora. Annus: 3 kotikest iga 7-10m kohta..

использовать

Использовать продукт в местах, где были замечены крысы. О наличии грызунов можно узнать по типичным знакам, которые они оставляют (гнезда, норы, тропы, испражнения и пр.) или по причиняемому им ущербу. По знакам или видимому ущербу можно оценить степень распространения грызунов и затем начать использовать приманку. Перед использованием средства взвесить, возможно ли уничтожить грызунов без использования ядовитой приманки. Использовать ядовитую приманку для грызунов только если это обосновано! Не использовать ее для предотвращения распространения или активности грызунов. Для повышения эффективности и профилактики повторного использования проводить проверку на всей территории, где раскладывается приманка. Уничтожить отверстия и норы, насколько это возможно, убрать всю доступную грызунам еду (например, пищевые отходы, рассыпавшееся зерно и пр.), также прочие жидкие источники еды. После раскладки ядовитой приманки не чистить этот участок, потому что это может потревожить популяцию грызунов и усложнить употребление ядовитой приманки. Мешочек с приманкой поместить в невскрываемую кормушку. В одной кормушке может содержаться максимальная доза ядовитой приманки. Насколько это возможно положить мешочек из фильтровальной бумаги в кормушку, используя для этого палку или прут. Дозировка: 3 мешочка на каждые 7-10 м.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine: 0,0027% bromadioloon.

Состав и действующее вещество

Действующее вещество: 0,0027% бромадиолон.

Hoiustamine

Hoiustamine

Toodet hoida eraldi toiduainetest ja loomasöödast lastele kättesaamatuna. Toodet käidelda kui ohtlike jäätmetena ja ja kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

место хранения

Продукт хранить отдельно от пищевых продуктов и корма для животных, в недоступном для детей месте. Работать с продуктом как с опасными отходами и утилизировать как опасные отходы.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Kahjulik elusloodusele. Vältida toote sattumist veekogudesse.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Õnnetusjuhtumi korral võtta ühendust mürgistusteabekeskusega (16662) Kasutada toodet ainult näriliste tõrjeks ja ainult vastavalt kasutusjuhendile.. Toode on mürgine imetajatele ja lindudele. Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua või suitsetada.. Pärast kasutamist pesta käed kuuma vee ja seebiga. Mitte kasutada riknenud või rikutud mürksööta. Võib kahjustada elundeid pikajalisel või korduval kokkupuutel. Allaneelamisel otsekohe kutsuda arst ja näidata talle pakendit.

Первая помощь и меры предосторожности

При несчастном случае связаться с информационным центром об отравлениях (16662). Использовать продукт только для борьбы с грызунами и только согласно инструкции по эксплуатации. Продукт ядовит для млекопитающих и птиц. При работе с продуктом не есть, не пить, не курить. После использования помыть руки горячей водой и мылом. Не использовать вскрытую или испорченную приманку. Может нанести вред органам при продолжительном или повторном контакте. При проглатывании сразу вызвать врача и показать ему упаковку.

Ole esimene, kes arvustab toodet: “Rotimürk Protect Teravili 150g”

Arvustused

Reviews

Arvustused puuduvad.