Hiiremürk Deviltop Sensitive nisu 50g 2x25g

Tootekood: 4743153011139
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1 või enam

3.06 €/kg 1.53
-
+
Tooteid laos:10+tk


19.10.2021
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Horticom

Liik

Hiir

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Hiired

Kirjeldus

Hiiremürk Deviltop Sensitive nisu on kasutusvalmis sööt pakituna kotikestesse ühe doosi kaupa 25 g koduhiirte ohjamiseks kõigil arenguetappidel, sisaldades väga tugevat ühendit brodifakuumi, ühe manustamise järel toimivat teise põlvkonna antikoagulant-toimeainet. Tänu selle toimimisviisile saabub närilise surm koloonia teistes liikmetes peibutussööda suhtes kahtlust äratamata. Deviltop Sensitive nisu on näriliste peibutussööt, mis sisaldab kooritud nisu, olles eriti atraktiivne eelmainitud näriliste liikidele, sest see on rikastatud toidukomponentidega ja teostatud SAT tehnoloogiaga (spetsiaalne absorptsioontehnoloogia), mis võimaldab tagada toimeaine homogeense jaotuse nii tera pinnal kui selle sees. See peibutussööt on ideaalne töötlemiseks sellistes olukordades, kui närilised toituvad peamiselt maisi seemne, nagu maapiirkonna ja zootehnilistes hoonetes. Deviltop Sensitive nisu sisaldab inimestele ebameeldivat ainet (denatooniumbensoaati) mis vähendab juhuslikku tarbimise riski inimeste poolt.

Kasutamine

Kasutamine

Kõrge arvukus hiired: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 2m.- Madal arvukus: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5m. Söödamajad tuleb paigutada võimalikult lähedale kohtadele, kus on märgatud näriliste elutegevust. Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge. Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.

использовать

Высокая численность: до 50 г приманки на место. Расстояние между кормушками 2 м. – Низкая численность: до 50 г приманки на кормушку. Расстояние между кормушками 5 м. Кормушки нужно разместить как можно ближе к местам, где были замечены грызуны. При возможности кормушки нужно прикрепить к поверхности земли или к конструкциям. Не вскрывать мешочки с приманкой.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine: Brodifaakium 0,0029%

Состав и действующее вещество

Действующее вещество: Бродифакиум 0,0029%

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mittesihtloomadele kättesaamatus kohas. Asetada söödamajad eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest eemale.

место хранения

Положить продукт в недоступное для детей, птиц, домашних питомцев, домашних и других нецелевых животных место. Хранить кормушки вдали от еды, питья и кормов, а также соприкасающихся с ними посуды и поверхностей.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral. Tuleb vältida söötmürgi jääkide ja taara sattumist heitmete kaudu veekogudesse.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Tolmu mitte sisse hingata Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Toote nahale sattumisel , pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga. Silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit. Allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Первая помощь и меры предосторожности

Может нанести вред органам при продолжительном или повторном контакте. Не вдыхать пыль При плохом самочувствии обращаться к врачу. Этот продукт содержит антикоагулянт. При проглатывании симптомы могут проявиться позднее – кровотечение из носа и десен. При попадании на кожу промойте кожу и затем водой и мылом. При попадании в глаза прополощите глаза с открытыми веками физиологическим раствором или водой не менее 10 минут. При проглатывании тщательно прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

Ole esimene, kes arvustab toodet: “Hiiremürk Deviltop Sensitive nisu 50g 2x25g”