Rotimürk Gardentop Pasta 150g

Tootekood: 8005831064506
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1 või enam

19.67 €/kg 2.95
-
+
Tooteid laos:10+tk


19.10.2021
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Gardentop

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Rotimürk Gardentop on kasutusvalmis mürksööt pakituna kotikestesse ühe doosi kaupa. Näriline sureb mõne päeva jooksul (3-5 päeva) pärast mürksööda söömist. Mürksööta on tänu fluorestseeruvale pigmendile UV- lambiga valgustades lihtne tuvastada ka kehva valguse korral. Pasta sisaldab patendeeritud retsepti mis sisaldab hästi tasakaalustatud segu ja närilistele atraktiivsetest söödavatest komponentidest ning inimesele ebameeldivast ainest, mis vähendab juhuslikku tarbimise riski inimese poolt. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Söödamaja aseta näriliste leviku piirkonda. Kotikest mitte avada. Hiirte leviku korral kasutada söödakohti kuni 50g mürksöödaga. Aseta söödakohad 5m vahedega. Rottide leviku korral kasutada söödakohti kuni 90g mürksöödaga. Aseta söödakohad 10m vahedega.

использовать

Кормушку поставить в место распространения грызунов. Не открывать мешочек. Для борьбы с мышами использовать до 50 г приманки с кормом. Расставить кормушки на расстоянии 5 м. Для борьбы с крысами использовать до 90 г приманки с кормом. Расставить кормушки на расстоянии 10 м.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toote toimeaine on brodifaakum 0,0029%

Состав и действующее вещество

Действующее вещество продукта – бродифакум 0,0029%

Hoiustamine

Hoiustamine

Kaitsta külmumise eest. Kaitsta niiskuse ja vee eest.

место хранения

Беречь от замерзания. Беречь от влаги и воды.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Võib kahjustada verd pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Enne sööki ja pärast toote kasutamist pesta käed ja tootega vahetult kokku puutunud nahk. Kasutada ainult piirkondades, kuhu ei pääse väikelapsed, lapsed , lemmikloomad ega mitte sihtloomad.Mürksööt tuleb paigutada turvalisel viisil, mis minimeerib ohu, et mürksööta tarbivad muud loomad või lapsed; Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse arstiga.

Первая помощь и меры предосторожности

Может нанести вред крови при продолжительном или повторном контакте. Перед едой и после использования продукта мыть руки и кожу, непосредственно контактировавшую с продуктом. Использовать только на участках, недоступных для маленьких детей, детей, домашних питомцев и нецелевых животных. Приманку нужно разместить безопасно способом, который минимизирует опасность, что к приманке доберутся другие животные и дети; При обращении к врачу взять с собой упаковку или этикетку. При проглатывании незамедлительно связаться с врачом центра отравлений.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Ohtlik metsloomadele. Vältida toote sattumist põhjavette, veekogusse või kanalisatsioonisüsteemi.

Экологическая безопасность

Ole esimene, kes arvustab toodet: “Rotimürk Gardentop Pasta 150g”