Hiiremürk Deviltop Sensitive Pasta Fluo kott 90g

Tootekood: 4743153011146
TitleRangeAllahindlus

Hind

1.26 €/kg 1.132.26
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Horticom

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Hiired

Kirjeldus

Kasutusvalmis sööt pakituna kotikestesse ühe doosi 15g kaupa koduhiirte ja rändrottide ohjamiseks kõigil arenguetappidel. Sisaldab väga tugevat ühendit brodifakuumi, ühe manustamise järel toimivat teise põlvkonna antikoagulant-toimeainet. Tänu selle toimimisviisile saabub närilise surm koloonia teistes liikmetes peibutussööda suhtes kahtlust äratamata. Deviltop Sensitive Pasta Fluo rodentitsiid on järgmised uuenduslikud ja patenteeritud omadused: FLUO-NP® tehnoloogia: tänu fluorestseeruvale pigmendile on mürksööta UV-lambiga valgustades lihtne tuvastada ka kehva valguse korral. Fluorestseeruv ühend muudab mürksööta söönud näriliste väljaheite UV-lambiga hästi nähtavaks ja nii on hea näriliste tegutsemist jälgida. PASTA PLUS (Euroopa patent n° 1 279 334 B1): patenteeritud retsept, mis sisaldab tasakaalustatud segu koduhiirtele ja rändrottidele eriti ahvatlevatest söödavatest ainetest, nt piimapulber, suhkur ja teraviljadega rikastatud rasvad. Tänu selle suurepärasele maitsele on pastasööt eriti mitmekülgne ja selle kasutamine on näidustatud piirkondades, kus on palju toitu .Pasta sisaldab inimestele ebameeldivat ainet (denatooniumbensoaati), mis vähendab juhuslikku tarbimise riski inimeste poolt.

Kasutamine

Kasutamine

Kõrge arvukus hiired: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 2m.- Madal arvukus: kuni 50g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5m. Rottide puhul- Kõrge arvukus: kuni 90g mürksööta söödakoha kohta. Ssöödakohtade vaheline kaugus 10m. Madal arvukus: kuni 90g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 10m. Söödamajad tuleb paigutada võimalikult lähedale kohtadele, kus on märgatud näriliste elutegevust. Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge. Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.

использовать

Высокая численность: до 50 г приманки на место. Расстояние между кормушками 2 м. – Низкая численность: до 50 г приманки на кормушку. Расстояние между кормушками 5 м. Для крыс – Высокая численность: до 90 г приманки на место. Расстояние между кормушками 10 м. Низкая численность: до 90 г приманки на место. Расстояние между кормушками 10 м. Кормушки нужно разместить как можно ближе к местам, где были замечены грызуны. При возможности кормушки нужно прикрепить к поверхности земли или к конструкциям. Не вскрывать мешочки с приманкой.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Patendeeritud retsept, mis sisaldab tasakaalustatud segu koduhiirtele ja rändrottidele eriti ahvatlevatest söödavatest ainetest, nt piimapulber, suhkur ja teraviljadega rikastatud rasvad.

Состав и действующее вещество

Запатентованный рецепт, который содержит сбалансированную смесь привлекательных и съедобных для домашних мышей и бурых крыс продуктов, например, молочный порошок, сахар и обогащенные злаковыми жиры.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida kuivas ja jahedas hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте. Хранить продукт в недоступном для детей, птиц, домашних питомцев и животных месте.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral. Tuleb vältida söötmürgi jääkide ja taara sattumist heitmete kaudu veekogudesse.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Tolmu mitte sisse hingata Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Toote nahale sattumisel , pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga. Silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit. Allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Первая помощь и меры предосторожности

Может нанести вред органам при продолжительном или повторном контакте. Не вдыхать пыль При плохом самочувствии обращаться к врачу. Этот продукт содержит антикоагулянт. При проглатывании симптомы могут проявиться позднее – кровотечение из носа и десен. При попадании на кожу промойте кожу и затем водой и мылом. При попадании в глаза прополощите глаза с открытыми веками физиологическим раствором или водой не менее 10 минут. При проглатывании тщательно прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.