Väetis Terraflex T NPK 15-8-25+3,5 +me 25kg

Saadavus: Laost otsas

Kogus:

-
+

63.68

2.547 €/kg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Vees lahustuv väetis

Otstarve

Väetised köögiviljadele, Väetised suvelilledele, Väetised viljapuudele ja marjapõõsastele

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Väetis Terraflex T NPK 15-8-25+3,5 +me on veeslahustuv NPK täisväetis kastmis- ja leheväetamiseks. Väetis sobib väga hästi kastmisväetiseks viljuvate köögiviljade (tomati) ja ka marja- ning lillekultuuridele pealtväetamiseks kogu kasvuperioodil, nii muld- kui turbakrundil. Terraflex T sobib väetamiseks nii kasvuhoonetes, kiletunnelites, marjaistandustes ja avamaal. Väetisel on madal juhtarv ja neutraalne reaktsioon võimaldab väetada efektiivselt kõiki kultuure, olenemata kastmisvee soolsusest.

Kasutamine

Kasutamine

Väetatud mulla- või turbakrundil kasutatakse kastmisväetisena igal kastmiskorral 0,08 – 0,09 %-list (0,8-0,9 kg/1000 l vee kohta) väetislahust. Leheväetamiseks avamaal tuleb teha köögiviljadele ja kartulile 1 – 2%-line (1 kuni 2 kg/100 l) väetislahus (kulunorm 25 – 30 kg/ha). Marjakultuuride korral teha 1%-line väetislahuse (1 kg/100 l) (kulunorm 10-15 kg/ha) .

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Terraflex T on kloorivaba. Väetis sisaldab üldlämmastikku 15 %, millest on nitraatlämmastikku 10,1% ja ammooniuumlämastikku 4,9%. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 8 %, vees lahustuvat kaaliumit 25 %, vees lahustuvat magneesiumit 2,1%, vees lahustuvat väävlit 3,5%, vees lahustuvat boori 0,025 %, vees lahustuvat vaske 0,004 %, vees lahustuvat rauda 0,07 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,005 %.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Mitte alla neelata. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta viivitamata rohke veega.