Ulukite peletus Plantskydd 100g

Tootekood: 7331591017089

Saadavus: Laos 10+tk

Kogus:

-
+

4.63

46.3 €/kg

Põhiomadused

Bränd

Plantskydd

Liik

Uluk

Otstarve

Peletav

Sihtgrupp

Ulukite peletus

Kirjeldus

Ulukite peletus Plantskydd on kaitsmiseks põtrade, kitsede, hirvede ja jäneste poolt tekitatavate kahjustuste eest metsades, viljapuu- ja iluaedades ning parkides. Peletusvahend on loomi peletava lõhnaga 100% looduslik toode.

Kasutamine

Kasutamine

Pulber lahustada leiges vees, taimed pritsida või pintseldada kuiva ilmaga sügisel või varakevadel. Kasutada temperatuuril üle 0 C. Kulunorm sõltub taimede liigist. Dekoratiivtaimede korral 1 kg toodet kulub 7,5 l veele. Kokku saab pritsida 400-600 (30 cm kõrged). Okaspuude puhul on kulunorm 1 kg / 5 l kohta latvade töötlemisel. Pritsida saab 800-1000 taime. Lehtpuude, sealhulgas viljapuud, tuleb valmistada lahus 1 kg/7,5 l vee kohta. Tüvede pritsimise korral valmistada lahus 1 kg/2,8 l vee kohta ning kindlasti on vaja pritsida sügis-talvel. rnSoovitatav pritsida iga 4 kuu tagant.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine: verejahu 998g/kg

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida originaalpakendis ja tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas; Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Puhastatud pakendit saab taaskasutada.

Esmaabi

Hoiatused

Ettevaatusabinõud: Mitte alla neelata. Pesta käed enne söömist, Lahuse valmistamisel kasutada kindaid ja kaitseprille.Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.Vältida tolmu sissehingamist.

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Allaneelamisel: erilisi meetmeid ei ole vaja rakendada. Silma sattumisel: loputada koheselt suure hulga veega nii silmi kui laugude aaluseid. Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Kontakt nahaga: pesta nahka vee ja seebiga.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Pritsi mitte pesta ega tühjendada veekogude lähedal.