Suvelilleväetis kastmiseks Horticom 200g

Tootekood: 4742145005590
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1

3.18
-
+

Hind

3.18
-
+

Tooteid laos: 10+tk


25.06.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Horticom

Liik

Kastmisväetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

100% veeslahustuv kompleksväetis. Suvelilleväetis sobib kõikide suvelillede ja püsikute väetamiseks, parandades taimede kasvu, kiirendades õitsemise algust ning tagades rikkaliku õitsemise kuni kasvuperioodi lõpuni. Suur kaaliumisisaldus tagab elujõulised taimed ja erkasavärvilised õied.

Kasutamine

Kasutamine

Lahustage pulber vees ja lisage kastmisveele 1 kord nädalas 1-1,5g/L. Kõige parem aeg väetamiseks on hommiku- või õhtutundidel või siis pilves ilmaga.

использовать

Порошок растворить в воде для полива из расчета 1-1,5 г/л и поливать 1 раз в неделю. Самое лучшее время для удобрения – утренние или вечерние часы либо в облачную погоду.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Makrotoitaineid sisaldav tahke kompleksmineraalväetis – PFC 1(C)(I)(a)(ii) NPK (Mg) 15-8-25 (+3,5) mineraalväetis mikrotoitainetega. Koostis: (%): Üldlämmastik (N) 15,0; nitraatlämmastik (N-N3) 10; ammooniumlämmastik (N-NH4) 5; üldfosforpentaoksiid (P2O5) 8; vees lah.osa 8%, neutraalses ammooniumnitraadis lahustuv osa 8%, kaaliumoksiid (K2O) 25; veeslah. magneesiumoksiid (MgO) 3,5. Mikroelemendid on täielikult vees lahustuvad: 0,0250% Boor (B), boorhappena / 0,0035% Vask (Cu), sulfaadina / 0,0800% Raud (Fe) 0,0370% EDTA kelaadina, 0,043% EDDHA kelaadina/ 0,0450% Mangaan (Mn), sulfaadina / 0,0040% Molübteen (Mo), naatriumina / 0,0250% Tsink (Zn), sulfaadina. Vähese kloorisisaldusega.

Состав и действующее вещество

Содержание питательных элементов (%): общий азот (N) 15,0; азот нитратный (N-NO3) 10; азот аммонийный (N-NH4) 5; водорастворимый фосфор (P2O5) 8; водорастворимый калий (K2O) 25; водорастворимый магний (MgO) 3,5; водорастворимая сера (SO3) 8,7; водорастворимый бор (B) 0,02; водорастворимая медь (Cu) 0,003; водорастворимое железо (Fe) EDTA 0,07; водорастворимый марганец (Mn) EDTA 0,04; водорастворимый молибден (Mo) 0,004; водорастворимый цинк (Zn) EDTA 0,025.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoidmine ja säilitamine: Hoida suletuna originaalpakendis, kuivas, jahedas, otsese päikese eest varjatult, lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väetise sattumisel silma pesta silmi rohke veega. Allaneelamisel pöörduda vajadusel arsti poole.Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.