Sügisväetis koduaeda Horticom 5kg

Tootekood: 4743153074318
TitleRangeAllahindlus

Hind

3.06 €/kg 15.32
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Horticom

Liik

Granuleeritud väetised

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Mõeldud taimede sügiseseks toitainetega varustamiseks ning mullastiku ettevalmistamiseks järgmise aasta taimede kasvuks, õitsemiseks ning saagi moodustamiseks. Väetise õigesti balansseeritud toitained aitavad taimedel talveks paremini ette valmistuda. Väetist kasutatakse juulist oktoobrini.

Kasutamine

Kasutamine

Puista väetis ühtlaselt, arvestades kulunormiks 20-30 g/m2 kohta (25g = 1 spl; 40g = ca peotäis). Seejärel vii väetis mulda, kaevates pinnas kergelt läbi. Puude, põõsaste, sibul-lillede jm mitmeaastaste taimede sügiseseks väetamiseks. Külva väetis ühtlaselt ümber taimede arvestusega 20-30 g/m2 kohta. Et väetis mõjuks efektiivsemalt võib selle segada mulla pealmise kihi sisse ja kasta. Sügisväetist kasutatakse juulist oktoobrini.

использовать

Равномерно распределить удобрение по поверхности из расчета 20-30 г/м² (25 г = 1 столовая ложка, 40 г = горсть). Затем ввести удобрение в почву, слегка взрыхлив ее. Для осеннего удобрения деревьев, кустарников, луковичных цветов и других многолетних растений. Разбросайте удобрение равномерно вокруг растений из расчета 20-30 г/м². Для более эффективного действия удобрение можно вмешать в верхний слой грунта и полить. Осеннее удобрение используется с июля по октябрь.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

EÜ väetis. NPK väetis N-P205-K20(SO3) 4-12.2-26 (+21) koos mikroelementidega. Koostis: 4% (N) tiäslämmastik, 3,1% (N) ammooniumlämmastik, 12,2% (P205) fosforpentoksiid, mis lahustub neutraalses ammooniumtsitraadi ja vee lahuses, 8% (P205) vees lahustuv fosforpentoksiid, 26% (K2O) vees lahustuv kaaliumoksiid, 21,0% (SO3) täis-vääveltrioksiid, 0,02% (B) täisboor, 0,02% (Cu) täisvask, 0,03% (Mn) täismangaan, 0,005% (Mo) täismolübteen, 0,02% (Zn) täistsink.

Состав и действующее вещество

Удобрение ЕС. Удобрение NPK N-P205-K20(SO3) 4-12.2-26 (+21) с микроэлементами. Состав: 4% (N) общий азот, 3,1% (N) азот аммонийный, 12,2% (P205) пентаоксид фосфора, растворимый в нейтральном растворе цитрата аммония и воды, 8% (P205) водорастворимый пентаоксид фосфора, 26% (K2O) водорастворимый оксид калия, 21,0% (SO3) общий триоксид серы, 0,02% (B) общий бор, 0,02% (Cu) общая медь, 0,03% (Mn) общий марганец, 0,005% (Mo) общий молибден, 0,02% (Zn) общий цинк.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.