Rotimürk Brody 2,5 block vahaplokid 300g

Tootekood: 8002297200899
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Hind

7.99
-
+

Tooteid laos: 10+tk


23.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Brody

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Brody on kasutusvalmis sööt parafiinploki kujul, mida kasutatakse nõuetekohaselt märgistatud muukimiskindlates söödamajades, mis on kaitstud ilmastikutingimuste, mittesihtliikide allaneelamise ja keskkonda sattumise eest., kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Sihtorganismid: Koduhiir (Mus musculus), nii noor kui ka täiskasvanud, ja rändrott (Rattus norvegicus), nii noor kui ka täiskasvanud. Preparaat koosneb nimetatud näriliste liikide jaoks maitsestatud parafiinplokist. Toode ei ärrita ega tekita huvi teiste näriliste populatsioonide liikmetel.

Kasutamine

Kasutamine

Kasutamine hoonete siseruumides koduhiire (Mus musculus) tõrjeks.
Asetada 20-40 g BRODY 2.5 BLOCK`i ühe söödamaja koh-ta, mis on 1-2 20g parafiinplokki või 2-4 10g parafiinplokki.
Kui on vaja mitut söödamaja, paigutada need üksteisest umbes 10-15 meetri kaugusele ja igal juhul vähemalt 5m kaugusele üksteisest.
Tõrje alguses tuleks söödamaju kontrollida iga 2-3 päeva järel ja pärast seda vähemalt kord nädalas. Sellega kontrollitakse, kas söödamaja on terve, kas sööt on ära söödud ja vajaduse korral eemaldatakse näriliste korjused. Vajadusel lisada sööta juurde.
Kasutamine hoonete siseruumides rändrottide (Rattus norvegicus) tõrjeks.
Asetada 100-200g BRODY 2.5 BLOCK´i ühe söödamaja kohta, mis on 5-10 20g parafiinplokki või 10-20 10g parafiinplokki.
Kui on vaja mitut söödamaja, paigutada need üksteisest umbes 5-10m kaugusele ja igal juhul vähemalt 5m kaugusele üksteisest.
Tõrje alguses tuleb söödamaju kontrollida iga 5-7 päeva järel ja pärast seda vähemalt kord nädalas. Kontrollitakse, kas maja on terve, kas sööt on ära söödud, ja vajadusel eemaldatakse näriliste korjused. Vajaduse korral lisada sööta juurde
Kasutamine välitingimustes, hoonete ümbruses rändrottide (Rattus norvegicus) tõrjeks.
Asetada 100-200 g BRODY 2.5 BLOCK´i ühe söödamaja kohta, mis on 5-10 20g parafiinplokki või 10-20 10g parafiinplokki. Kui on vaja mitut söödamaja, paigutada need üksteisest umbes 5-10m kaugusele ja igal juhul vähemalt 5m kaugusele üksteisest.
Paigutada söödamajad piirkondadesse, mis ei ole üleujutustele avatud.
Asendada kõik söödamajad, kus sööt on vee või mustuse tõttu kahjustatud.
Söödamaju tuleb kontrollida 5-7 päeva pärast töötlemise algust ja seejärel vähemalt kord nädalas. Kontrollitakse, kas sööt on ära söödud, kas söödamajad on terved, ja näriliste korjused eemaldada. Vajadusel lisada sööta juurde

использовать

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

100 grammi toodet sisaldab: Brodifaakum (CAS nr 56073-10-0) 0,0025g
Denatooniumbensoaat (CAS nr 3734-33-6) 0,001g
Abiained ja maitseained s.q. kuni 100g.

Состав и действующее вещество

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend suletud ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.
Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja põlluma-jandusloomadele kättesaamatus kohas.
Toodet käidelda kui ohtlike jäätmetena ja ja kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele

место хранения

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Kahjulik elusloodusele. Vältida toote sattumist veekogudesse.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Allaneelamise korral: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. Suhu sattumise korral: loputada suuõõnt hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte kutsuda esile oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole

Первая помощь и меры предосторожности