Prussaka Spray Arox 500ml

Tootekood: 5902341459149
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1

10.83
-
+

Hind

10.83
-
+

Tooteid laos: 10+tk


25.06.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

AROX

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Prussakad

Maht

0,5

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Kasutusvalmis vedel insektitsiid ja akaritsiid, mida kasutatakse prussakate ja teiste roomavate putukate tõrjeks eramutes, ärihoonetes, ladudes ja lautades. Toode hakkab toimima paar minutit pärast kokkupuudet ja biotsiidne toime avaldub tunni aja pärast. Toote pikaajaline kaitse ruumis peale töötlemist on kuni kolm kuud olenevalt kasutustingimustest. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Pihusta pinnale või otse putukale. Pihustada 20% pindalast üksnes kohtades, kus putukad armastavad viibida. Toimeaine mõju lõpetamiseks puhastada pinnad pesuvahendiga ja pesta tekstiilid pesumasinaga. Ei tohi kasutada alla 36 kuu vanuste laste riietel.

использовать

Распылить на поверхность или прямо на насекомое. Обрызгать 20% поверхностей в местах, где любят находиться насекомые. Для завершения действия действующего вещества помыть поверхности моющим средством и постирать текстиль в стиральной машине. Не использовать на одежде детей младше 36 лет.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toode sisaldab atsetamipriidi 2 g/l. Lisaks sisaldab mõruainet vältimaks juhuslikku allaneelamist inimese või looma poolt.

Состав и действующее вещество

Продукт содержит ацетамиприд 2 г/л. Также содержит горькое вещество для предотвращения случайного проглатывания человеком или животным.

Hoiustamine

Hoiustamine

Toodet hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast. Tootejäägid ja pakendid käidelda vastavalt kehtivatele riiklikele õigusaktidele.

место хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от еды, питья и корма для животных. Остатки продукта и упаковку утилизировать согласно действующим государственным правовым актам.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida aerosooli udu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Toodet käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pritsimise ajaks kinni. Mis tahes ärrituse korral lõpetada toote kasutamist ning pesta nahk vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 minutit, hoides silmalaugusid avatult.

Первая помощь и меры предосторожности

Избегать вдыхания аэрозоля. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При проглатывании химиката сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом месте. Пищевые продукты, резервуары для напитков и аквариумы накрыть на время опрыскивания. При любом раздражении прекратить использование продукта и промыть кожу водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды на протяжении не менее 15 минут, держа веки открытыми.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral.

Экологическая безопасность