PH Miinus ujumisbasseini

Tootekood: 4038755060945
Title Range Allahindlus

Hind

6.07 €/kg 12.13
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Heissner

Liik

Ph miinus

Otstarve

Ph taseme alandamiseks

Kirjeldus

PH Minus on ujumisbasseini pH taseme alandamiseks.
Basseini optimaalse hoolduse olulisim eeldus on õigesti seadistatud pH tase.
Ideaalne pH tase on 7.0 – 7.6.
150g pH – Minus graanuleid on piisav, et vähendada 10m3 basseini vee pH-d 0.2 võrra. Kare vesi nõuab rohkem ja pehme vesi vähem pH regulaatorit.

Kasutamine

Kasutamine

Esmalt lahusta graanulid ämbris veega! Aeglaselt kalla lahus mööda basseini äärt vette, samal ajal peaks filtri süsteem töötama! Mitte lisada sinna kus on metalli osakesi. Soovitav oleks kasutada mitmes etapis, 4 tunnise intervalliga, vahepeal kontrollides pH taset. Kontrollige pH-d vähemalt kord nädalas. Alati lisada toodet vette, mitte vastupidi. Loputa pakend enne ära viskamist.

использовать

Hoiustamine

Hoiustamine

Transportige ja säilitage toodet püstises asendis, jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud ruumis, otsese päikesevalguse eest kaitstult, suletud originaalpakendis! Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoia toode eemal soojusallikatest, kuumadest pindadest, sädemetest , leekidest ja muudest süüteallikatest.

место хранения

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Arsti poole pöördudes võta kaasa pakend või etikett. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahasöövitust ja silmakahjustusi. Mitte suitsetada toote lähedal ja mitte toote aure sisse hingata. ALLANEELAMISE KORRAL loputa suud, MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik ainega määrdunud riided. Loputada nahka veega/ loputada dussi all. SILMA SATTUMISE KORRAL pesta silmi rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on kerge eemaldada. Pöördu viivitamatult arsti poole. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab vabalt hingata.

Первая помощь и меры предосторожности

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Экологическая безопасность