Niitvetikate hävitaja Turbo 250ml 5000 L`le

Tootekood: 4006873403029
TitleRangeAllahindlus

Hind

66.64 €/l 16.6633.33
-
+

Tooteid laos: 10+tk


24.02.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Heissner

Liik

Vetikahävitaja

Otstarve

Tiigivee ettevalmistamiseks ja hoolduseks

Maht

0,25

Kirjeldus

Niitvetikate hävitaja Turbo on graanulite segu aktiivse hapniku ja kõrgkvaliteediliste mikroorganismidega. Nähtavalt püsiv mõju läbi aktiivhapniku.Toode ei sisalda vaseühendeid. Lihtne kasutada kaasas oleva laoturiga. Toodet on lubatud kasutada kaladega tiigis. NB! Kasuta biotsiide alati hoolikalt.

Kasutamine

Kasutamine

Enne kasutamist eemaldage käsitsi vetikaharja või kahva abil võimalikult palju niitvetikaid. Puistake niitvetikate vastast kiirvahendit ühtlaselt niitvetikate kasvukohtadesse. Vetikas „sureb“ ja muutub pruuniks ning tõuseb veepinnale. Seejärel võtta kahvaga veest välja. Vetikas kasutab „söögiks“ vees olevaid fosfaate.Selles tootes sisladuvad mikroorganismid lagundavad surnud biomassi. Püsiva tulemuse saamiseks tuleb vabanenud toitained eemaldada fosfaati siduva vetikavastase vahendi abil hiljemalt 2 päeva möödumisel.

использовать

Перед использованием вручную удалите щеткой или сачком как можно больше нитчатых водорослей. Равномерно распределите экспресс-средство против нитчатых водорослей в места роста нитчатых водорослей. Водоросли ‘умирают’ и коричневеют, поднимаясь на поверхность воды. Затем соберите их сачком из воды. Водоросли используют для еды фосфаты в воде. Содержащиеся в этом продукте микроорганизмы разлагают отмершую биомассу. Для получения стабильного результата нужно убрать высвободившиеся питательные вещества при помощи альгицидного средства, связывающего фосфаты, не позднее, чем по прошествии 2 дней.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Selles tootes sisladuvad mikroorganismid lagundavad surnud biomassi

Состав и действующее вещество

Микроорганизмы, содержащиеся в данном продукте, разлагают отмершую биомассу.

Hoiustamine

Hoiustamine

Jäätmekäidelge täielikult tühjendatud purk olmeprügi hulgas. Andke pooltühi purk erijäätmete kogumiskohta (ohtlike jäätmete kogumiskohta). Hoida kuivas ja jahedas ning lastele kättesaamatus kohas.

место хранения

Полностью пустую банку можно утилизировать как бытовой мусор. Полупустую банку передайте в пункт сбора особых отходов (в пункт сбора опасных отходов). Хранить в сухом прохладном, не доступном для детей месте.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Mürgistusnähud võivad tekkida alles palju tunde hiljem, sellest tulenevalt peab arstlik järelvalve olema vähemalt kuni 48 tundi peale õnnetust. Peale sissehingamist: hingake värsket õhku, kaebuste korral pöörduge arsti poole. Silma sattudes, loputage avatud laugudega silmi mitu minutit voolava vee all. Allaneelamisel: Kaebuste püsimisel pöörduge arsti poole. Hoida kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.

Первая помощь и меры предосторожности

Симптомы отравления могут возникнуть много часов позднее, поэтому медицинский надзор должен быть обеспечен на протяжении не менее 48 часов после несчастного случая. После вдыхания: вдохните свежий воздух, при наличии жалоб обратитесь к врачу. При попадании в глаза промойте глаза с открытыми веками в течение нескольких минут под проточной водой. При проглатывании: При сохранении жалоб обратитесь к врачу. Хранить в сухом прохладном, не доступном для детей месте.