Väetis Osmocote PRO 19-9-10+2MgO+te / 5-6k 25kg

Saadavus: 8tk

Kogus:

-
+

137.07

5.483 €/kg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Aeglaselt lahustuv väetis

Otstarve

Väetised roosidele ja püsililledele, Väetised suvelilledele

Sihtgrupp

Väetised ampli taimedele

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Väetis Osmocote PRO 19-9-10+2MgO+TE sobib kasutamiseks põhiväetisena ampli- ja konteinertaimede kasvatamisel segatuna kasvusubstraadi hulka. Toitained vabanevad 5…6 kuu jooksul graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim on toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasutamiseks kombineerituna vees lahustuvate väetistega.

Kasutamine

Kasutamine

Soovitatavad kulunormid on järgmised. Madala toiteainete vajaduse korral tuleb väetada puukooli konteinertaimi 1,5-2,5g/l, potitaimi 2,0-3,0 g/l substraadi kohta. Keskmise toitainete vajaduse korral väetada puukooli konteinertaimi 2,5-3,5 g/l, potitaimi 3,0-4,0 g/l substraadi kohta. Kõrge toitainete vajadusel väetada puukooli konteinertaimi 3,5-4,5 g/l ja potitaimi 4,0-5,0g/l substraadi kohta.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Osmocote PRO sisaldab üldlämmastikku 19 %, millest on nitraatlämmastikku 6,3% ja ammooniuumlämastikku 8,2%. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 6,8 %, vees lahustuvat kaaliumit 10 %, vees lahustuvat magneesiumit 1,3 %, vees lahustuvat boori 0,01 %, vees lahustuvat vaske 0,003 %, vees lahustuvat rauda 0,06 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,001 %.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Mitte alla neelata.nAllaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pestanviivitamata rohke veega.