Väetis Osmocote PRO 19-9-10+2MgO+te / 3-4k 25kg

TitleRangeAllahindlus

Hind

6.81 €/kg 170.16
-
+

Tooteid laos: 3tk


26.09.2023
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Aeglaselt lahustuv väetis

Otstarve

Väetised roosidele ja püsililledele, Väetised suvelilledele

Sihtgrupp

Väetised ampli taimedele

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Väetis Osmocote PRO 19-9-10+2Mg+TE sobib kasutamiseks põhiväetisena ampli- ja konteinertaimede kasvatamisel segatuna kasvusubstraadi hulka. Toitained vabanevad 3…4 kuu jooksul graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim on toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasutamiseks kombineerituna vees lahustuvate väetistega.

Kasutamine

Kasutamine

Soovitatavad kulunormid on järgmised. Madala toiteainete vajaduse korral tuleb väetada puukooli konteinertaimi 1,0-2,0 g/l, potitaimi 1,0-2,0 g/l. Keskmise toitainete vajaduse korral väetada puukooli konteinertaimi 2,0-3,0 g/l, potitaimi 2,5-3,0 g/l. Kõrge toitainete vajadusel väetada puukooli konteinertaimi 2,5-3,5 g/l ja potitaimi 3,0-4,0g/l.

использовать

Рекомендуемые дозировки: Низкая потребность в питательных веществах: питомниковые контейнерные растения 1,0-2,0 г на 1 л субстрата, горшечные растения 1,0-2,0 г на 1 л субстрата. Средняя потребность в питательных веществах: питомниковые контейнерные растения 2,0-3,0 г на 1 л субстрата, горшечные растения 2,5-3,0 г на 1 л субстрата. Высокая потребность в питательных веществах: питомниковые контейнерные растения 2,5-3,5 г на 1 л субстрата, горшечные растения 3,0-4,0 г на 1 л субстрата.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis sisaldab üldlämmastikku 19 %, millest on nitraatlämmastikku 6,3% ja ammooniuumlämastikku 8,2%. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 6,8 %, vees lahustuvat kaaliumit 10 %, vees lahustuvat magneesiumit 1,3 %, vees lahustuvat boori 0,01 %, vees lahustuvat vaske 0,003 %, vees lahustuvat rauda 0,06 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,001 %.

Состав и действующее вещество

Удобрение содержит общий азот 19%, из которых азот нитратный 6,3% и азот аммонийный 8,2%. Также в составе: водорастворимый фосфор 6,8%, водорастворимый калий 10%, водорастворимый магний 1,3%, водорастворимый бор 0,01%, водорастворимая медь 0,003%, водорастворимое железо 0,06%, водорастворимый марганец и молибден 0,001%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Mitte alla neelata.
Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta
viivitamata rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.