Väetis Osmocote Exact tablett 14-8-11+2MgO+TE / 5-6k 1000 tk/7,5kg

TitleRangeAllahindlus

Hind

23.68 €/kg 177.62
-
+
Tooteid laos:tk

10


06.12.2022
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

ICL

Liik

Aeglaselt lahustuv väetis

Otstarve

Väetised roosidele ja püsililledele, Väetised suvelilledele

Sihtgrupp

Väetised lilledele

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

mürgine veeorganismidele

Kirjeldus

Väetis Osmocote Exact tablett 14-8-11+2MgO+TE on pikaajalise toimega väetustabletid, mis toimivad 5…6 kuud. Tänu koonilisele kujule on tabletti lihtne kasvusubstraati suruda. Tableti kaal 7,5 g. Tablettide kestvus on 5…6 kuud.

Kasutamine

Kasutamine

Tabletid sobivad konteiner- ja amplitaimede pikaajaliseks väetamiseks. Soovitatav kulunorm on 1 tablett 2 – 3 L kasvusubstraadi kohta.

использовать

Таблетки подходят для долгосрочного удобрения растений, выращиваемых в контейнерах и вазах. Рекомендуемая дозировка: 1 таблетка на 2-3 литра субстрата.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Väetis Osmocote Exact tablett sisaldab üldlämmastikku 14 %, millest on nitraatlämmastikku 6,2% ja ammooniuumlämastikku 7,8%. Väetis sisaldab lisaks vees lahustuvat fosforit 6,0 %, vees lahustuvat kaaliumit 11 %, vees lahustuvat magneesiumit 1,3 %, vees lahustuvat boori 0,01 %, vees lahustuvat vaske 0,003 %, vees lahustuvat rauda 0,08 % ning vees lahustuvat mangaani ja molübdeeni 0,012 %.

Состав и действующее вещество

Удобрение в таблетках Osmocote Exact содержит общий азот 14%, из которых азот нитратный 6,2% и азот аммонийный 7,8%. Также в составе: водорастворимый фосфор 6,0%, водорастворимый калий 11%, водорастворимый магний 1,3%, водорастворимый бор 0,01%, водорастворимая медь 0,003%, водорастворимое железо 0,08%, водорастворимый марганец и молибден 0,012%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.