Tigude graanulid Horticom 500g

Tootekood: 4743153022234
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1 või enam

13.82 €/kg 6.91
-
+
Tooteid laos:10+tk


02.12.2021
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Horticom

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Teod

Kirjeldus

Tigude graanulid Horticom on taimekaitsevahend tigude ja nälkjate hävitamiseks köögiviljadel, ilutaimedel, murul, teraviljadel, marjapõõsastel ning viljapuude aedades. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, kui tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata.

Kasutamine

Kasutamine

Kulunorm 70 g/100m2. Toode laotada ühtlaselt kas mullale või kasvavale kultuurile, kasutades kas graanulkülvikut või käsitsilaotamist.rnKülvatavate kultuuride puhul saavutatakse parimaid tulemusi tigude tõrjel graanulite kasutamisega mõned päevad enne külvi. Alternatiivina võib graanuleid kasutada vahetult pärast külvamist. Tärganud või juba kasvavate kultuuride puhul tuleb graanuleid kasutada koheselt kahjustuste ilmnemisel. Maksimaalne kasutuskordade arv: 2 korda hooajal, minimaalne intervall 7-10 päeva. Mitte kasutada enne tugevat vihma, sest see võib põhjustada liiga kiire graanulite lagunemise. Kasutamine lehtköögiviljadel liiga hilises arengufaasis võib põhjustada graanulite takerdumist lehestikku, mistõttu seda tuleb toidukultuuride puhul võimalusel vältida või sooritada erilise ettevaatusega.

использовать

Норма расхода 70 г/100 м2 Равномерно рассыпать продукт по почве или растущей культуре сеялкой или вручную. При высеве культур оптимальные результаты достигаются при проведении борьбы с улитками за несколько дней до посева. Альтернативно можно использовать гранулы сразу после посева. На всходах или уже растущих культурах гранулы можно использовать сразу при выявлении повреждений. Максимальная частота использования: 2 раза за сезон, минимальный интервал 7-10 дней. Не использовать перед сильным дождем, потому что он может привести к быстрому растворению гранул. Использование на листовых овощах в слишком поздней фазе развития может привести к прилипанию гранул на листья, поэтому на пищевых культурах по возможности следует избегать этого или выполнять с особой осторожностью.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Tigude graanulite toimeaine on metaldehüüd 50g/kg.

Состав и действующее вещество

Действующее вещество гранул от улиток – метальдегид 50 г/кг.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud ja valguse eest kaitstud kohas, hermeetiliselt suletud originaalpakendis. Vältides temperatuure alla 0ºC ja üle 30ºC. Toote jäägid, lekkinud toode ning ka toote tühjad pakendid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Pakendite korduvkasutamine on keelatud.

место хранения

Хранить в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом и защищенном от света месте, в герметично закрытой оригинальной упаковке. Избегать температур ниже 0ºC и выше 30ºC. Остатки продукта, протекший продукт, а также пустые упаковки от продукта представляют собой опасные отходы, их необходимо отвезти в пункт сбора опасных отходов. Повторное использование упаковки запрещено.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Vältida preparaadi jääkide sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Veeorganismide kaitseks soovitab tootja preparaati kasutada mitte lähemal kui 5m pinnaveekogudest. Lindude ja loomade kaitseks eemaldada juhuslikult mullale sattunud toode.rnHoida koduloomad ja –linnud töödeldud alast eemal!rnPreparaadi graanulid peavad kukkuma veest vähemalt 5m kaugusele. Selleks tuleb arvestada külviku parameetritega ja külvik õigesti kalibreerida. Kalibreerige külvik enne kasutamist. Täitke ja puhastage külvik põllul. Ärge täitke ja puhastage aias

Экологическая безопасность

Ole esimene, kes arvustab toodet: “Tigude graanulid Horticom 500g”