Sügisväetis murule Florovit 1kg /SP/

Tootekood: 5900861142626
TitleRangeAllahindlus

Ostes 1 või enam

1.52 €/kg 1.523.04
-
+
Toode laost otsas.


Kauba ligikaudne kättesaamisaeg
täpsustub


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

Florovit

Liik

Granuleeritud väetis

Otstarve

Väetised murule

Sihtgrupp

Väetised murule

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Sügisväetis murule Florovit on mõeldud kasutamiseks eelkõige sügisel kuid ka varakevadel. Madal lämmastikusisaldus ja kõrge kaaliumisisaldus aitab sügisel murul ettevalmistuda talviseks puhkeperioodiks ja varakevadel alustada muru kasvu . Väetises sisalduv raud hoiab ära muru sammaldumise.EÜ väetis.

Kasutamine

Kasutamine

Sügisel alustada väetamisega augusti teises pooles ja veelkord septembri lõpus või oktoobri alguses 30-40g/m2 kohta. Puistada väetis ühtlaselt murule soovitatavalt pärast niitmist. Kui väetamisejärgsetel tundidel vihma ei saja, tuleks muru põhjalikult kasta. Varakevadel enne kasvu algust väetada 30-40g/m2 kohta. Ära väeta kuuma päikese ega tugeva tuulega.

использовать

Осенью начать подкормку во второй половине августа и повторить в конце сентября или в начале октября из расчета 30-40 г/м². Равномерно распределить удобрение по газону, желательно после покоса. Если в ближайшие часы после удобрения не ожидается дождя, обильно полить газон водой. Ранней весной до начала роста удобрить из расчета 30-40 г/м². Не удобрять в жару под солнцем и при сильном ветре.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

NPK väetis (SO3) 4.4 – 5.2 – 19.0 (25.0) rauaga. Toitaineid sisaldab järgmiselt: 4,4% (N) üldlämmastik 2,2% nitraatlämmastik 2,2% ammooniumlämmastik; 5,2% (P2O5)fosforpentoksiid, millest 3,4% on vees lahustuv; 19,0% (K2O) vees lahustuv kaaliumoksiid; 25,0% (SO3) vääveltrioksiid; 6,0% (Fe) rauda. Madal kloriidide sisaldus

Состав и действующее вещество

Удобрение NPK (SO3) 4.4 – 5.2 – 19.0 (25.0) с железом. Состав питательных веществ: 4,4% (N) общий азот 2,2%, азот нитратный 2,2%, азот аммонийный; 5,2% (P2O5) пентаоксид фосфора, из которых 3,4% on водорастворимый; 19,0% (K2O) водорастворимый оксид калия; 25,0% (SO3) триоксид серы; 6,0% (Fe) железо. Низкое содержание хлоридов.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.