Roundup Quick valmislahus sprei 1L

Tootekood: 5411773130514
Title Range Allahindlus
Hulgiost alates 5st 10% 5 10%

Ostes 1 või enam

12.15 €/l 12.15
-
+
Tooteid laos:tk

8


24.05.2022
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Herbitisiid väikepakendis

Otstarve

Hävitav

Maht

1

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Roundup Quick on kasutusvalmis preparaat umbrohtude tõrjeks väikeaedades. Väga mugav on kasutada viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel, mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust ning teeradadel ja juurdepääsuteedel

Kasutamine

Kasutamine

Roundup Quick on valmislahus, mida võib pritsida kohe umbrohtudele. Preparaat tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub edasi taime kõikidesse osadesse, ka juurtesse.
Silmaga nähtavad muutused on märgata juba 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes taim närtsib ja sureb.
Sooja ilma korral mõjub taimele Roundup Quick mitme tunni jooksul.
Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, millega väldite uute taimede kasvamist.
Seemneid võib külvata või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast preparaadi kasutamist. Pritsimisel on oluline, et preparaat ei satuks vajalikele taimedele.

использовать

Roundup Quick – это готовый к использованию раствор, который сразу можно распылять на сорняки. Препарат проникает через зеленые листья и стебли и попадает во все части растения, в т.ч. в корни. Видимые глазом изменения можно отметить уже спустя 1-2 дня, а по прошествии 1-2 недель растение увядает и погибает. При теплой погоде Roundup Quick действует на растение в течение нескольких часов. Не убирайте обработанные растения первые 10 дней после обработки, этим вы предотвратите рост новых растений. Посев семян и посадку растений можно проводить спустя 10 дней после применения препарата. При распылении важно, чтобы препарат не попал на нужные растения.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Roundup Quick sisaldab glüfosaat 7,2 g/l

Состав и действующее вещество

Roundup Quick содержит глифозат 7,2 г/л

Hoiustamine

Hoiustamine

Preparaati hoida etiketiga varustatud originaalpakendis, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Pakend peab olema tihedalt suletud ja kuiv. Vältida preparaadi külmumist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast.

место хранения

Препарат хранить в оригинальной упаковке с этикеткой в прохладном и хорошо вентилируемом месте. Упаковка должна быть плотно закрытая и сухая. Избегать замерзания препарата. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от еды, питья и корма для животных.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Preparaadi jäägid ning taara- ja pritsi pesuvesi ei tohi sattuda veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Pritsimise ajal kanna kaitsevahendeid, et välitda pristismislahuse sattumist nahale ja silmadele. Pärast töö lõpetamist tuleb pesta käed ja nägu. Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte.
Nahale ja silma sattumise korral loputada kohe rohke veega.
Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöördu arsti poole.

Первая помощь и меры предосторожности

Во время распыления использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания рабочего раствора на кожу и в глаза. После завершения работы помыть руки и лицо. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
При попадании на кожу и в глаза сразу промыть проточной водой.
При симптомах раздражения или проглатывании обратиться к врачу.