Roundup Quick valmislahus sprei 1L

Tootekood: 5411773130514

Saadavus: 6tk

Kogus:

-
+

11.90

11.9 €/l

Kauba ligikaudne kättesaamise aeg: 24.01.2020

Põhiomadused

Otstarve

Hävitav

Maht

1

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Roundup Quick on kasutusvalmis preparaat umbrohtude tõrjeks väikeaedades. Väga mugav on kasutada viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel, mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust ning teeradadel ja juurdepääsuteedel

Kasutamine

Kasutamine

Roundup Quick on valmislahus, mida võib pritsida kohe umbrohtudele. Preparaat tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub edasi taime kõikidesse osadesse, ka juurtesse.nSilmaga nähtavad muutused on märgata juba 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes taim närtsib ja sureb.nSooja ilma korral mõjub taimele Roundup Quick mitme tunni jooksul.nÄrge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, millega väldite uute taimede kasvamist.nSeemneid võib külvata või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast preparaadi kasutamist. Pritsimisel on oluline, et preparaat ei satuks vajalikele taimedele.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Roundup Quick sisaldab glüfosaat 7,2 g/l

Hoiustamine

Hoiustamine

Preparaati hoida etiketiga varustatud originaalpakendis, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Pakend peab olema tihedalt suletud ja kuiv. Vältida preparaadi külmumist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Preparaadi jäägid ning taara- ja pritsi pesuvesi ei tohi sattuda veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Pritsimise ajal kanna kaitsevahendeid, et välitda pristismislahuse sattumist nahale ja silmadele. Pärast töö lõpetamist tuleb pesta käed ja nägu. Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte. nNahale ja silma sattumise korral loputada kohe rohke veega.nÄrritusnähtude või allaneelamise korral pöördu arsti poole.