Roundup G kontsentraat 1L

Tootekood: 5411773130590

Saadavus: 5tk

Kogus:

-
+

23.90

23.9 €/l

Kauba ligikaudne kättesaamise aeg: 28.01.2020

Põhiomadused

Otstarve

Hävitav

Maht

1

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Roundup G kontsentraat on üldhävitav umbrohutõrjevahend, mis tõrjub lühi-ja pikaajalisi umbrohtusid.

Kasutamine

Kasutamine

Pritsimisel on oluline, et preparaat ei satuks vajalikele taimedele. Vahendit tuleb pritsida umbrohtudele ja võrsetele, kui taimed on aktiivses kasvufaasis, kuna neil on sel ajal toote omastamiseks piisavalt lehepinda. Mitte pritsida vahetult enne vihma, sest toote mõju väheneb ning võib tekkida vajadus uuesti pritsida. Ärge pritsige tuulise ilmaga, kuna tuul võib kanda toodet muruplatsidele ja teistele kasulikele taimedele ning neid kahjustada või hävitada. Kui töötlemise käigus satub vahend kasulikele taimedele, pesta see maha rohke veega. Töödeldud pinnast võib uuesti kasutata istutamiseks või külvamiseks 5 päevat pärast toote kasutamist.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Roundup G sisaldab glüfosaati 120 g/l

Hoiustamine

Hoiustamine

Toodet hoida lastele kättesaamatus kohas ning üksnes originaalpakendis. Preparaat ei tohi läbi külmuda, madalaim hoidmise temperatuur on -10°C.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Vahend või selle pakend ei tohi sattuda vette. Seadmeid ei tohi pesta pinnavee läheduses. Vältige vee saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Silma või nahale sattumisel loputada viivitamatult mitme minuti jooksul. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte ja võtta ühendust arstiga. Allaneelamise korral alguses loputada suu ja pärast juua palju vett, ei tohi kutsuda esile oksendamist.