Roundup G kontsentraat 140ml

Tootekood: 5411773130552
TitleRangeAllahindlus
Hulgiost alates 5st 10%5 10%

Ostes 1

100.36 €/l 14.05
-
+

Hind

100.36 €/l 14.05
-
+

Tooteid laos: 10+tk


05.03.2024
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Herbitisiid väikepakendis

Otstarve

Hävitav

Maht

0,14

keskkonnaohtlik

Kirjeldus

Üldhävitav umbrohutõrjevahend, mis tõrjub lühi-ja pikaajalisi umbrohtusid.

Kasutamine

Kasutamine

Pritsimisel on oluline, et preparaat ei satuks vajalikele taimedele. Vahendit tuleb pritsida umbrohtudele ja võrsetele, kui taimed on aktiivses kasvufaasis, kuna neil on sel ajal toote omastamiseks piisavalt lehepinda. Mitte pritsida vahetult enne vihma, sest toote mõju väheneb ning võib tekkida vajadus uuesti pritsida. Ärge pritsige tuulise ilmaga, kuna tuul võib kanda toodet muruplatsidele ja teistele kasulikele taimedele ning neid kahjustada või hävitada. Kui töötlemise käigus satub vahend kasulikele taimedele, pesta see maha rohke veega. Töödeldud pinnast võib uuesti kasutata istutamiseks või külvamiseks 5 päevat pärast toote kasutamist. Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses maksimaalselt 3,6 kg glüfosaati hektari kohta aastas. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. 20 m² suuruse maa-ala pritsimiseks segatakse 20-40ml kontsentraati 1 liitri veega.

использовать

При распылении важно, чтобы препарат не попал на нужные растения. Средство разбрызгивать на сорняки и побеги, если растения находятся в активной фазе роста, потому что именно в этот период их поверхность листа достаточна для усвоения продукта. Не разбрызгивать непосредственно перед дождем, потому что воздействие продукта снизится, может возникнуть необходимость в повторном разбрызгивании. Не разбрызгивайте средство в ветреную погоду, потому что ветер может перенести продукт на газон и на другие полезные растения, повредить или уничтожить их. Если в ходе обработки средство попадет на полезные растения, смыть его большим количеством воды. Обработанную поверхность можно снова использовать для посадки и посева спустя 5 дней после использования средства.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Roundup G sisaldab glüfosaati 120 g/l

Состав и действующее вещество

Roundup G содержит глифозат 120 г/л

Hoiustamine

Hoiustamine

Toodet hoida lastele kättesaamatus kohas ja vaid originaalpakendis. Toode ei tohi läbi külmuda, madalaim hoidmise temperatuur on -10°C.

место хранения

Продукт хранить в недоступном для детей месте и только в оригинальной упаковке. Препарат не должен промерзать, минимальная температура хранения -10оС.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Vahend või selle pakend ei tohi sattuda vette. Seadmeid ei tohi pesta pinnavee läheduses. Vältige vee saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Kokkupuutel naha ja silmadega loputada kohe mitme minuti jooksul. Ärritusnähu püsimisel pöörduda arsti poole. Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte ja võtta ühendust arstiga. Allaneelamise korral alguses loputada suu ja pärast juua palju vett, ei tohi kutsuda esile oksendamist.

Первая помощь и меры предосторожности

При контакте с кожей и глазами прополоскать в течение нескольких минут. При сохранении раздражения обратиться к врачу. При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух и связаться с врачом. При проглатывании сначала прополоскать рот и выпить много воды, не вызывать рвоту.