Rotimürk Arox Teravili purk 150g

Tootekood: 5902341416975

Saadavus: Laos 10+tk

Kogus:

-
+

3.08

20.533 €/kg

Põhiomadused

Bränd

AROX

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Rotimürk Arox Teravili on kasutusvalmis sööt pakituna kotikestesse ühe doosi kaupa 50g koduhiirte ja rändrottide ohjamiseks kõigil arenguetappidel, sisaldades väga tugevat ühendit brodifakuumi, ühe manustamise järel toimivat teise põlvkonna antikoagulant-toimeainet. Tänu selle toimimisviisile saabub närilise surm koloonia teistes liikmetes peibutussööda suhtes kahtlust äratamata. Rodibrod sensitive nisu on näriliste peibutussööt, mis sisaldab kooritud nisu, olles eriti atraktiivne eelmainitud näriliste liikidele, sest see on rikastatud toidukomponentidega ja teostatud SAT tehnoloogiaga (spetsiaalne absorptsioontehnoloogia), mis võimaldab tagada toimeaine homogeense jaotuse nii tera pinnal kui selle sees. See peibutussööt on ideaalne töötlemiseks sellistes olukordades, kui närilised toituvad peamiselt maisi seemne, nagu maapiirkonna ja zootehnilistes hoonetes. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Kasutamine hiired: Kõrge arvukus: kuni 50 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 2 meetrit. Madal arvukus: kuni 50 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.rnKasutamine rotid: Kõrge arvukus: kuni 100 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5 meetrit. Madal arvukus: kuni 100 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 10 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.rnVäliskeskkonnas hoonete ümber: Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust. Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine : Brodifaakum (CAS N° 56073–10–0) 0,0029%

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida lukustatud kohas ja hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral. Tuleb vältida söötmürgi jääkide ja taara sattumist heitmete kaudu veekogudesse.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Võib kahjustada verd pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Enne sööki ja pärast toote kasutamist pesta käed ja tootega vahetult kokku puutunud nahk. Kasutada ainult piirkondades, kuhu ei pääse väikelapsed, lapsed , lemmikloomad ega mitte sihtloomad.Mürksööt tuleb paigutada turvalisel viisil, mis minimeerib ohu, et mürksööta tarbivad muud loomad või lapsed; Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse arstiga