Rotimürk Arox Teravili purk 150g /SP/

Tootekood: 5902341416975
TitleRangeAllahindlus

Hind

10.4 €/kg 1.563.12
-
+
Tooteid laos:tk

4


08.12.2022
Kauba ligikaudne kättesaamisaeg


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Bränd

AROX

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Rotid

Kirjeldus

Rotimürk Arox Teravili on kasutusvalmis sööt pakituna kotikestesse ühe doosi kaupa 50g koduhiirte ja rändrottide ohjamiseks kõigil arenguetappidel, sisaldades väga tugevat ühendit brodifakuumi, ühe manustamise järel toimivat teise põlvkonna antikoagulant-toimeainet. Tänu selle toimimisviisile saabub närilise surm koloonia teistes liikmetes peibutussööda suhtes kahtlust äratamata. Rodibrod sensitive nisu on näriliste peibutussööt, mis sisaldab kooritud nisu, olles eriti atraktiivne eelmainitud näriliste liikidele, sest see on rikastatud toidukomponentidega ja teostatud SAT tehnoloogiaga (spetsiaalne absorptsioontehnoloogia), mis võimaldab tagada toimeaine homogeense jaotuse nii tera pinnal kui selle sees. See peibutussööt on ideaalne töötlemiseks sellistes olukordades, kui närilised toituvad peamiselt maisi seemne, nagu maapiirkonna ja zootehnilistes hoonetes. NB! KASUTAGE BIOTSIIDI OHUTULT. ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI MÄRGISTUS JA TEAVE TOOTE KOHTA.

Kasutamine

Kasutamine

Kasutamine hiired: Kõrge arvukus: kuni 50 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 2 meetrit. Madal arvukus: kuni 50 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.
Kasutamine rotid: Kõrge arvukus: kuni 100 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 5 meetrit. Madal arvukus: kuni 100 g mürksööta söödakoha kohta. Söödakohtade vaheline kaugus 10 meetrit. Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puututud ja söödamajad on kahjustamata ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.
Väliskeskkonnas hoonete ümber: Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust. Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.

использовать

Использование мыши: Высокая численность: до 50 г приманки на место. Расстояние между местами расстановки 2 метра. Низкая численность: до 50 г приманки на место. Расстояние между местами расстановки 5 метра. Кормушки в начале борьбы нужно осматривать не реже раза в 2-3 дня, далее – не реже раза в неделю, чтобы проверить, трогали ли мыши корм, целы ли кормушки, также для удаления трупиков мышей. При необходимости докладывать приманку. Использование крысы: Высокая численность: до 100 г приманки на место. Расстояние между местами расстановки 5 метра. Низкая численность: до 100 г приманки на место. Расстояние между местами расстановки 10 метра. Кормушки в начале борьбы нужно осматривать не реже раза в 5-7 дней, далее – не реже раза в неделю, чтобы проверить, трогали ли корм, целы ли кормушки, также для удаления трупиков грызунов. При необходимости докладывать приманку. В уличных условиях вокруг зданий: Расставить кормушки в места, где не возникает наводнения. Заменить приманку в кормушке, е

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaine: Brodifaakum (CAS N° 56073–10–0) 0,0029%

Состав и действующее вещество

Действующее вещество: Бродифакум (CAS N° 56073–10–0) 0,0029%

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida lukustatud kohas ja hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в закрытом месте, в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on ohutu ettenähtud kasutamise korral. Tuleb vältida söötmürgi jääkide ja taara sattumist heitmete kaudu veekogudesse.

Экологическая безопасность

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Võib kahjustada verd pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Enne sööki ja pärast toote kasutamist pesta käed ja tootega vahetult kokku puutunud nahk. Kasutada ainult piirkondades, kuhu ei pääse väikelapsed, lapsed , lemmikloomad ega mitte sihtloomad.Mürksööt tuleb paigutada turvalisel viisil, mis minimeerib ohu, et mürksööta tarbivad muud loomad või lapsed; Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse arstiga

Первая помощь и меры предосторожности

Может нанести вред крови при продолжительном или повторном контакте. Перед едой и после использования продукта мыть руки и кожу, непосредственно контактировавшую с продуктом. Использовать только на участках, недоступных для маленьких детей, детей, домашних питомцев и нецелевых животных. Приманку нужно разместить безопасно способом, который минимизирует опасность, что к приманке доберутся другие животные и дети; При обращении к врачу взять с собой упаковку или этикетку. При проглатывании незамедлительно связаться с врачом центра отравлений.