Prussaka aerosool Biolit P 300ml /LK/

Tootekood: 5000204918557

Saadavus: Laos 10+tk

Kogus:

-
+

3.76

12.533 €/l

Põhiomadused

Bränd

Biolit

Otstarve

Hävitav

Sihtgrupp

Prussakad

Maht

0,3

Kahjulik ja ärritav

keskkonnaohtlik

Tuleohtlik

Kirjeldus

Prussaka aerosool Biolit P on efektiivne sidrunilõhnaline aerosool roomavate putukate tõrjeks. Aerosool toimib tänu tõhusale koostisele mõne sekundiga, andes pikaajalise kaitse kuni 4 nädalaks ning tappes täiskasvanud prussakad ja nende munad. Koostis on tõhus veel teiste roomavate putukate, nagu prussakad, sipelgad, ämblikud, majasoomukad, haisumardikas, toakilk tõrjeks.

Kasutamine

Kasutamine

Enne igat kasutamist raputa pudelit. Hoida püstises asendis. Suunake pihusti töödeldava pinna suunas ja vajutage kindlalt nupule. Pihustage otse roomavatele putukatele või alasse, kus nad end varjavad või kus neid on nähtud. Kappide ja prügikastide ümbrus, akna- ja ukseraamid, praod ja lõhed. Pikaajaliseks toimeks pihustage putukate liikumisteedele, peidupaikadesse, seinapragudesse ning kõikidesse avadesse ukse- ja aknaraamidel. Lihtsalt pihustage 1 m kauguselt ning õhutage ruume 15 minutit peale pihustamist.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Toimeaineteks on deltametriin 0,02% ja tetrametriin 0,15%.

Hoiustamine

Hoiustamine

Hoida lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast. Kaitsta otsese päikese eest ja vältida temperatuuri tõusu üle +50 °C

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Toode on mürgine veeorganismidele ja Tuleohtlik.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Vältida aerosooli udu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Toodet käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pritsimise ajaks kinni. Mis tahes ärrituse korral lõpetada toote kasutamist ning pesta nahk vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 minutit, hoides silmalaugusid avatult.