Dolomiitkriit Ca-19% Mg-5% 25kg

TitleRangeAllahindlus

Hind

0.78 €/kg 19.39
-
+
Toode laost otsas.


Kauba ligikaudne kättesaamisaeg
täpsustub


14. päeva
pikkune tagastusaeg

Põhiomadused

Liik

Granuleeritud väetis

Otstarve

Väetised köögiviljadele, Väetised suvelilledele, Väetised viljapuudele ja marjapõõsastele

Sihtgrupp

Väetised universaalsed

Hoida laste eest

Kahjulik ja ärritav

Kirjeldus

Dolomiitkriiti Ca-19% Mg-5% kasutatakse aianduses mineraalmulla ja kasvuturba neutraliseerimiseks. Dolomiidijahu lisamine vähendab mulla happesust ning pH tõuseb, misjärel paraneb taimetoitainete omastatavus kasvukeskkonnast. Mulda lisandub ka kaltsiumit ja magneesiumit.

Kasutamine

Kasutamine

Kasvuturba neutraliseerimiseks võetakse dolomiitkriiti 5- 8 kg/m3 turba kohta, sõltuvalt turba algsest pH-st. Enamik kultuurtaimi eelistab kasvukeskonnana pH vahemikku 5,5-6,5. Mulla põhilupjamiseks võetakse dolomiidijahu 60-100 kg/100 m2 kohta. Hilisemaks vajaliku pH taseme hoidmiseks on vaja 40-60 kg/100m2 kohta. Dolomiidijahu kasutusnormi täpsustamiseks on soovitav määrata eelnevalt turba pH.

использовать

Для нейтрализации растительного торфа берется 5-8 кг доломитовой муки на 1 м3 торфа в зависимости от начального рН торфа. Большинство культурных растений предпочитает среду с уровнем рН в интервале 5,5-6,5. Для основного известкования почвы берется 60-100 кг доломитовой муки на 100 м². Для дальнейшего поддержания необходимого уровня рН требуется 40-60 кг/100 м². Для расчета точной дозировки доломитовой муки рекомендуется предварительно определить рН торфа.

Koostis ja toimeaine

Koostis ja toimeaine

Dolomiitkriit sisaldab 19 % kaltsiumit ja 5 % magneesiumit.

Состав и действующее вещество

Доломитовая мука содержит 19% кальция и 5% магния.

Hoiustamine

Hoiustamine

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +6…+35°C. Kaitsta päikese eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

место хранения

Хранить в сухом месте при температуре +6…+35°C. Беречь от солнца.

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoiduda väetise sattumisest looduskeskkonda, veekogudesse. Kasutada vaid juhul kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole, näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta rohke veega.

Первая помощь и меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Не допускать попадания в природную среду, водоемы.Применять только в случае конкретной необходимости. Не превышать рекомендуемую дозировку. Не глотать.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показать ему упаковку или этикетку.При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть большим количеством воды.