Tänapäeval lubatud rotimürgid

25.10.2018

Viimastel aastatel on märgatavalt vähenenud rotimürkide valik. Kui eelmisel aastal võis valida 8-9 rotimürgi vahel, siis nüüd on valik kahanenud paarile tõrjevahendile. Alates 1. märtsist jõustus seadus, mis keelab tavatarbijale mõeldud 0,005% toimeaine sisaldusega hiire- ja rotimürkide müümise, kuna nendes sisalduvad ained on inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikud.

Varem müügil olevad 0,005% toimeaine sisaldusega roti-ja hiiremürgid kahjustavad pikaajalisel ja korduval kasutusel inimeste tervist. Sellised mürgid on hulgikaubanduses kättesaadavad vaid kutselistele kasutajatele ehk profitõrjujatele. Tavakasutaja saab kasutada rotimürke, mille toimeaine sisaldus jääb alla 0,003%.

Iga rotimürk sisaldab mõruainet ja toimeainet, mis määrabki mürgi efektiivsust. Toimeaine sisaldus mürksöötades on üliväike, kuid samas tõhus. Valdavalt sisaldavad tänapäeva hiirte ja rottide mürgid kas bromadiolooni, difenaakumi või brodifaakumi, mis takistavad vere hüübimist ja tekitavad sisemisi verejookse. Need toimeained on teise põlvkonna mürgid, millel on viivitatud toimeaeg, ehk mürgi toime avaldub 4-8 päeva jooksul. Pikema perioodi jooksul ei suuda närilised seostada mürksööta mürgistusega ja rottidel ei teki kahtlust mürgi suhtes ning tarbivad mürki edasi ka pärast liigikaaslaste suremist. Mõruained on olulised, et vältida juhuslikku allaneelamist laste ja lemmikloomade poolt.

Bromadioloonil, difenaakumil ja brodifaakumil on palju sarnaseid omadusi, kuid on ka üks tähtis erinevus. Kõikidel eelmainitud toimeainetel on vere hüübimisvastane toime, ehk takistavad K-vitamiini sünteesi, ja kõik mõjuvad tõhusalt isegi pärast üht söötmiskorda. Ka annusekogused on ligikaudu sarnased. Oluline erinevus on mürksöötades toimeaine sisaldus. Kõik rotimürgid sisaldavad alla 0,003% toimeainet, kuid toimeainete kogused, mis põhjustavad nii rottide kui ka hiirte suremust, on erinevad. Bromadioloon, mis on laialdaselt kasutusel rotimürkide toimeainena, mõjutab näriliste suremust annusekogusel 1,1-1,8 mg. Bromadiolooni sisaldavad Rodentox Teravili ja Protect Teravili. Brodifaakum on kolmest toimeainest kõige tõhusam – 0,22-0,27 mg toimeainest jagub näriliste hävitamiseks. Brodifaakum kuulub Gardentop Nisu ja Gardentop Pasta koostisesse.

Roti- ja hiire mürksöötasid võib kasutada näriliste tõrjeks nii sise- kui ka välitingimustes. Mõningaid rotimürke saab kasutada ainult siseruumides, kuna alluvad kergesti ilmastiku mõjule. Granuleeritud ja teravilja baasil olevaid rotimürke saab ka kasutada välitingimustes, kuid juhul, kui sööt pannakse söödamajadesse, mis kaitsevad mürki ilma mõjude eest. Müügil on isegi rotimürk pastana, näiteks Gardentop pasta. Pasta eeliseks on see, et seda saab kasutada nii hoonetes kui ka väljas.

Mürksöötade mõju on võimalik soodustada. Kõige tõhusam viis, kuidas suurendada mürgi tõhusust, on tagada, et hiirtel ja rottidel oleks takistatud juurdepääs aedviljadele. Kuna rotimürgid takistavad K-vitamiini sünteesi, mille tagajärjel tekivad sisemised verejooksud, K-vitamiini rikkad puu- ja köögiviljad vähendavad rotimürkide mõju.

Rotimürkide väljapanemisel tuleb ilmtingimata järgida ohutustehnikat, milleks on enamasti kaitsekinnaste kandmine ja söödamajade kasutamine. Mürksöötasid ei tohi puutuda paljaste kätega ning käitlemisel tuleb alati kanda sobivaid kaitsekindaid. Kaitsekinnaste kandmine on oluline, kuna rotimürgid põhjustavad ärritust ja mürkide toimeained võivad tundiga läbi naha.

Söödamaju on mugav kasutada. Majad on lukustatavad, mis on eriti tähtis, et lapsed ja koduloomad ei pääseks ligi rotimürkidele. Lisaks kaitsevad söödamajad mürksööta keskkonnatingimuste mõju eest ja rotimürk ei valgu laiali.

Viimastel aastatel on märgatavalt vähenenud lubatud rotimürkide valik. Ka toimeaine sisaldus on vähenenud. Mürkide tõhusus sõltub toimeainest ja selle kogusest, mis avaldab mõju närilisele.