PH Miinus ujumisbasseini

SKU: 4038755060945
Title Range Discount
Hulgiost alates 2st 5% 2 5%

Цена

6.78 €/kg 13.56
-
+
Товаров на складе:10+ шт.


06.12.2022
Приблизительное время получения товара


14-дневный
срок возврата

Põhiomadused

Марка

Heissner

Разновидность

Ph miinus

назначение

Ph taseme alandamiseks

Описание

Kasutamine

Kasutamine

Esmalt lahusta graanulid ämbris veega! Aeglaselt kalla lahus mööda basseini äärt vette, samal ajal peaks filtri süsteem töötama! Mitte lisada sinna kus on metalli osakesi. Soovitav oleks kasutada mitmes etapis, 4 tunnise intervalliga, vahepeal kontrollides pH taset. Kontrollige pH-d vähemalt kord nädalas. Alati lisada toodet vette, mitte vastupidi. Loputa pakend enne ära viskamist.

использовать

Hoiustamine

Hoiustamine

Transportige ja säilitage toodet püstises asendis, jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud ruumis, otsese päikesevalguse eest kaitstult, suletud originaalpakendis! Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoia toode eemal soojusallikatest, kuumadest pindadest, sädemetest , leekidest ja muudest süüteallikatest.

место хранения

Esmaabi

Esmaabi ja ettevaatusabinõud

Arsti poole pöördudes võta kaasa pakend või etikett. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahasöövitust ja silmakahjustusi. Mitte suitsetada toote lähedal ja mitte toote aure sisse hingata. ALLANEELAMISE KORRAL loputa suud, MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik ainega määrdunud riided. Loputada nahka veega/ loputada dussi all. SILMA SATTUMISE KORRAL pesta silmi rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on kerge eemaldada. Pöördu viivitamatult arsti poole. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab vabalt hingata.

Первая помощь и меры предосторожности

Keskkonnaohutus

Keskkonnaohutus

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Экологическая безопасность